ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ


Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται αυξημένο ποσοστό γυναικών που εμφανίζουν καρκίνο μαστού ακόμη και σε μικρότερη ηλικία σε σχέση με το παρελθόν.

     Η αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή είναι το σύνολο των ειδικών πλαστικών χειρουργικών επεμβάσεων που απαιτούνται για την ανακατασκευή του σχήματος, του όγκου και της θηλής του μαστού που αφαιρέθηκε λόγω εμφάνισης καρκίνου.

         Η μαστεκτομή σε μια γυναίκα είναι μια εμπειρία τραυματική και επηρεάζει όχι μόνο την υγεία της αλλά και τον ψυχισμό της δραματικά. Όμως υπάρχει η δυνατότητα αποκατάστασης του μαστού, είτε ταυτόχρονα με την επέμβαση της μαστεκτομής είτε μετά από την πάροδο του χρονικού διαστήματος  που απαιτείται για πιθανή συμπληρωματική χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία μετά την αφαίρεση του μαστού που νοσεί.

        Υπάρχουν 3 μεγάλες κατηγορίες μεθόδων αποκατάστασης της μαστεκτομής : 1)Άμεση αποκατάσταση με χρήση σιλικονούχων διατατήρων δέρματος και ενθεμάτων σιλικόνης στον ίδιο χειρουργικό χρόνο με αυτό της μαστεκτομής. 2) Χρήση αυτόλογων ιστών από τον οργανισμό της ασθενούς που διατηρεί ακέραια την αιμάτωση του που ιατρικά ονομάζεται ΚΡΗΜΝΟΣ και μεταφέρεται στην θέση του μαστού που αφαιρείται. 3) Συνδυασμός ενθεμάτων σιλικόνης και αυτόλογων ιστών δηλ. κρημνών.

         Η πρώτη κατηγορία μεθόδων αποτελεί την πιο απλή και την πιο διαδεδομένη τεχνική αποκατάστασης της μαστεκτομής καθώς στην ίδια χειρουργική επέμβαση μετά την εκτομή του μαζικού αδένα τοποθετούνται είτε τα ενθέματα σιλικόνης, είτε οι σιλικονούχοι διατατήρες οι οποίοι με την σταδιακή διάταση τους σε διάστημα περίπου 3-6 μηνών προετοιμάζουν την περιοχή της μαστεκτομής να υποδεχθεί το μόνιμο ένθεμα σιλικόνης. Η επέμβαση αυτή είναι διαδικασία ρουτίνας και μπορεί να συνδυαστεί με επέμβαση στον έτερο υγιή μαστό με σκοπό την καλύτερη δυνατή συμμετρία.

      Η αποκατάσταση με χρήση αυτόλογων ιστών αποτελεί επίσης πολύ διαδεδομένη μέθοδο με χρήση κυρίως του κρημνού του ορθού κοιλιακού μυός και του κρημνού του πλατέος ραχιαίου μυός. Πλεονέκτημα  του πρώτου κρημνού είναι η ταυτόχρονη διόρθωση πιθανής συνυπάρχουσας χαλάρωσης της κοιλίας  αφού στον ίδιο χειρουργικό χρόνο αφενός αποκαθίσταται η περιοχή της μαστεκτομής, ενώ ταυτόχρονα εκτελείται και κοιλιοπλαστική. Το μόνο μειονέκτημα της μεθόδου είναι η μεγάλη διάρκεια του χειρουργείου.    

        Στην κατηγορία των συνδυαστικών μεθόδων αποκατάστασης ανήκει ο κρημνός του πλατέος ραχιαίου μυός όπου μέσω μιας τομής στην πλάτη της ασθενούς , η οποία κρύβεται  από τον στηθόδεσμο, μεταφέρεται τμήμα του μυός με ή χωρίς  τμήμα του υπερκείμενου δέρματος στην περιοχή της μαστεκτομής. Με αυτό τον τρόπο καλύπτεται το ένθεμα  σιλικόνης που είναι απαραίτητο για να προσδώσει όγκο και προβολή στην θέση που υπήρχε ο μαστός. Ένδειξη αυτής της τεχνικής αποτελεί κυρίως η καθυστερημένη  αποκατάσταση όταν έχει προηγηθεί ακτινοθεραπεία στη χειρουργηθείσα  περιοχή η οποία έχει επηρεάσει την αιμάτωση και την ποιότητα του δέρματος της μαστεκτομής.

       Η αποκατάσταση του συμπλέγματος θηλής – θηλαίας άλω γίνεται συνήθως 2 -3 μήνες μετά την δημιουργία του ανάγλυφου του μαστού.

       Η άμεση αποκατάσταση του μαστού στον ίδιο χρόνο με την επέμβαση της μαστεκτομής , αποτελεί την μέθοδο εκλογής στην σύγχρονη αντιμετώπιση του πρώιμου καρκίνου του μαστού. Η πλαστική χειρουργική προσφέρει στον ασθενή την δυνατότητα αποκατάστασης με πληθώρα τεχνικών με μοναδικό στόχο το καλύτερο δυνατό αισθητικό  αποτέλεσμα.