ΑΝΙΣΟΜΑΣΤΙΑ

Η πλαστική αποκατάσταση του προβλήματος αυτού δεν είναι πάντοτε εύκολη υπόθεση.ειδικά για την επίτευξη διαχρονικά αξιόπιστου αποτελέσματος.

Όταν ο ένας μαστός είναι σημαντικά μικρότερος ή μεγαλύτερος σε μέγεθος από τον άλλο, μπορούμε να παρέμβουμε στον ένα μόνο μαστό, αυτόν που ξεφεύγει από το ιδανικότερο προς το σωματότυπο της ασθενούς πρότυπο, ή να παρέμβουμε και στους δύο, αν αυτό απαιτείται.Μπορεί να χρειασθεί, απλώς αυξητική του ενός μαστού, ή αυξητική και των δύο, αλλά με διαφορετικού μεγέθους ενθέματα. Επίσης μπορεί να χρειασθεί σύγχρονη μειωτική του άλλου μαστού, ή ανόρθωση αυτού.

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΘΗΛΗΣ

Οι συνηθέστερες ανωμαλίες – δυσμορφίες της θηλής είναι:

Εισολκή θηλής, Υπερμεγέθης θηλή, Υπεράριθμος θηλή, Απλασία ή Αγενεσία θηλής, Υπερμεγέθης θηλαία αλω.

Υπάρχουν διάφορες χειρουργικές τεχνικές για την διόρθωση της κάθε δυσμορφίας οπότε επιλέγουμε την κατάλληλη ανάλογα με το πρόβλημα.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;
ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ